DIVAIN | Equivalence parfums

45% OFF ON ALL PERFUMES 🥳

Your cart
Your cart is empty

Vind je favoriete parfum

VERLOTING VAN 2 VOLLEDIGE TERUGBETALINGEN

DIVAIN TEAM, S.A., gevestigd aan Ctra. Astorga-Pi, 34, 24710 San Justo de la Vega, León, en met fiscaal nummer B-06939128 (hierna "de ORGANISATOR"), zal een promotie organiseren genaamd "VERLOTING VAN 2 VOLLEDIGE TERUGBETALINGEN" (hierna "de PROMOTIE") die zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen in deze basisvoorwaarden.

1.- Territoriale en tijdelijke reikwijdte van de promotie.

1.1 De PROMOTIE zal internationaal plaatsvinden in de landen waar deze actief is.

1.2 De DEELNAMEPERIODE is vastgesteld van 29 mei 2024 om 08:00 uur tot 31 mei 2024 om 7:30 uur.

2.- Deelname.

2.1 Alle natuurlijke personen ouder dan 18 jaar, beschouwd als eindconsument (hierna "de deelnemer(s)" of "Gebruiker(s)"), die aan alle in deze voorwaarden gestelde eisen voldoen, mogen deelnemen aan de promotie.

2.2 DE ORGANISATOR behoudt zich het recht voor om van deelnemers een document te eisen dat hun leeftijd en wettelijke woonplaats bevestigt.

2.3 In het geval dat een uitgesloten deelnemer als winnaar uit de bus komt, verliest deze het recht op de prijs, die vervolgens zal worden toegekend aan de volgende persoon die voldoet aan de voorwaarden voor geldige deelname onder de aangewezen vervangers.

3.- Gratis deelname.

3.1 Deze promotie is gratis voor de consument en houdt op zich geen prijsverhoging in van de producten en/of diensten die bij de promotie betrokken zijn.

4.- Mechanisme van de promotie.

4.1 Alle deelnemers die voldoen aan de eisen gesteld in punt 2.1 en die bovendien de in het volgende punt beschreven stappen volgen, kunnen deelnemen aan de promotie.

4.2 De deelnemer wordt automatisch ingeschreven voor de loterij door een aankoop te doen van meer dan 35€ tijdens de vastgestelde data.

5.- Prijs.

5.1 De prijs bestaat uit een volledige terugbetaling van de bekroonde bestelling.

5.2 Er zullen 2 bekroonde bestellingen zijn onder alle winkels van DIVAIN Parfums (divainparfums.es, divainparfums.fr, divainparfums.it, divainparfums.de, divainparfums.nl, divainparfums.com, divainparfums.pt, divainparfums.co.uk, divainparfums.us en divainparfums.mx)

5.3 De twee winnaars worden via deze pagina bekendgemaakt en we zullen contact opnemen met de winnaars via e-mail, waarbij de terugbetalingen binnen maximaal 5 werkdagen worden uitgevoerd.

5.4 De terugbetalingen worden uitgevoerd via dezelfde betaalmethode die voor de bestelling is gebruikt, voor het volledige bedrag van de bestelling.

6.- Voorbehoud van rechten.

6.1 Deelname aan de promotie impliceert uitdrukkelijke en onvoorwaardelijke acceptatie van deze basisvoorwaarden.

6.2 Niet-naleving van een van deze voorwaarden door een deelnemer leidt tot onmiddellijke diskwalificatie.

7.- Acceptatie van voorwaarden. 7.1 Deze promotievoorwaarden worden beheerst door het Spaanse recht. 7.2 Elk geschil, verschil, vraag of claim die voortvloeit uit de uitvoering of interpretatie van deze voorwaarden zal worden beslecht door de bevoegde rechtbanken van de woonplaats van de gebruiker.

Deze wettelijke voorwaarden bieden duidelijke en gedetailleerde informatie over de te volgen stappen om deel te nemen aan de verloting, evenals de voorwaarden en bepalingen die met de prijs samenhangen.