DIVAIN | Equivalence parfums

50% OFF ON ALL PERFUMES ❤️‍🔥

Uw winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg

Encuentra tu perfume favorito

Dit privacybeleid is bijgewerkt op 06/10/2022


1 - Inleiding


Divain Team hecht bijzonder belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de gebruiker en zijn verplichtingen overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.
Dit privacybeleid zal u toelaten de principes inzake gegevensbescherming die Divain Team toepast beter te begrijpen. Wij nodigen u uit deze te lezen voordat u uw persoonsgegevens verstrekt.
Divain Team SL, met maatschappelijke zetel te Ctra. Astorga-Pi, 34, 24710 Astorga, León, is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking voor de website www.divainparfums.nl.
Dit privacybeleid kan te allen tijde door Divain Team worden bijgewerkt. De datum van de laatste herziening verschijnt op deze pagina. Wij raden u aan het regelmatig te raadplegen.
Door de website www.divainparfums.nl te gebruiken, stemt u ermee in dat het Divain Team uw persoonsgegevens verzamelt, registreert, organiseert, opslaat, gebruikt en/of overdraagt in overeenstemming met dit Privacybeleid.


2 - Wanneer verzamelen wij uw gegevens?


Wij verzamelen uw persoonsgegevens wanneer:
Bezoek onze website.

 • Maak een account aan op onze website.
 • Doe een aankoop of een reservering op onze website.
 • U abonneert zich op onze nieuwsbrieven.
 • Meld u aan voor een van onze loyaliteitsprogramma's.
 • Deelnemen aan speciale acties, met name spelletjes, wedstrijden, producttests, klantenonderzoek of marktonderzoek.
 • Deel inhoud op sociale netwerken zoals Instagram, Facebook, Pinterest of Twitter met de hashtag #Divain of andere hashtags die we aanbieden.
 • U neemt contact met ons op, met name wanneer u onze klantendienst belt of een verzoek of klacht indient, wanneer u onze producten en/of diensten beoordeelt of beoordeelt of wanneer u in real time met andere bezoekers praat.
 • Als u toestemming hebt gegeven aan derden om ons persoonlijke informatie over u te sturen.


3 - Welke informatie verzamelen wij over u?


Wij beschouwen alle informatie die u direct of indirect kan identificeren als "persoonlijke informatie". Wij kunnen hoofdzakelijk de volgende persoonsgegevens verzamelen:

 

 • Gegevens met betrekking tot uw identiteit, met name uw geslacht, naam, voornamen, adres, telefoonnummers, e-mailadres, gebruikersnamen en wachtwoorden, geboortedatum of leeftijd.
 • Gegevens over uw betaalwijze, in het bijzonder het nummer en de vervaldatum van uw creditcard.
 • Gegevens met betrekking tot onze zakelijke transacties, met name bestelnummers, uw aankoopgeschiedenis, uw verzoek of communicatie met onze klantenservice, uw voorkeuren en interesses, uw activiteit op de website of informatie over een van onze loyaliteitsprogramma's.
 • Inhoudelijke gegevens (foto's, video's, recensies, commentaren, enz.)
 • Gegevens over uw social media accounts (gebruikersnaam, biografie, locatie, enz.), uploads en posts wanneer u inhoud deelt of de hashtag #Divain of andere door ons aangeboden hashtags gebruikt.
 • Gegevens betreffende opnames van telefoongesprekken om de beste kwaliteit van dienstverlening te kunnen bieden, met name voor de opleiding en evaluatie van ons personeel.
 • Technische gegevens, met name uw IP-adres of informatie over hoe uw apparaat door onze website navigeert.
 • Andere informatie die u verstrekt wanneer u contact met ons opneemt of die wij van externe aanbieders hebben ontvangen.


4 - Waarom worden uw persoonsgegevens verzameld?


Wij verzamelen uw persoonsgegevens, geheel of gedeeltelijk, voornamelijk voor de volgende doeleinden:

 

 • Beheer van de website en verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening. Dit proces is noodzakelijk met het oog op het bovengenoemde legitieme belang.
 • Verwerking van uw bestellingen (bestellingen, leveringen, facturen, dienst na verkoop, enz.) Dit proces is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent;
 • Customer Relationship Management (CRM), met name om ons te helpen u beter te leren kennen en u gepersonaliseerde aanbiedingen over onze producten en diensten te doen (met name per e-mail, per SMS, op sociale media of andere manieren en door het tonen van gerichte advertenties op websites en sociale media), om uw lidmaatschap van ons Loyaliteitsprogramma te beheren en om markttrends te analyseren en hierop te anticiperen om beter aan uw behoeften te kunnen voldoen. Voor deze doeleinden kunnen wij gerichte acties uitvoeren op basis van uw voorkeuren, interesses en winkelgedrag, uw surfgedrag en verzoeken op onze website analyseren of andere acties ondernemen om onze database beter te kwalificeren. Wij kunnen bijvoorbeeld in Facebook een lijst met gecodeerde gegevens (e-mail of telefoonnummer) importeren om gebruikers te identificeren die al een interactie met onze merken hebben gehad en/of mogelijk geïnteresseerd zijn in onze producten en diensten, en hen gepersonaliseerde reclame op sociale netwerken aanbieden. Door een account aan te maken kunnen we uw klantervaring personaliseren, maar u kunt ook een bestelling plaatsen via de Guest Check Out optie. Deze verwerking gebeurt met uw toestemming of is noodzakelijk voor de doeleinden van het bovengenoemde legitieme belang.
 • Toewijzing van een advertentie aan een specifieke commerciële transactie voor de facturering van affiliate campagnes. Deze verwerking is noodzakelijk met het oog op bovengenoemd gerechtvaardigd belang.
 • Sociale interactie. Dit proces gebeurt met uw toestemming.
 • Beheer van uw verzoek (monsters, advies, deelname aan een promotieactie, klachten, recht op toegang, rectificatie, verzet en verwijdering, enz.) Dit proces is nodig om uw verzoek te verwerken.
 • Zoals toegestaan door de wet en/of als we u op enig moment moeten informeren.


5 - Maken wij uw persoonlijke gegevens openbaar?


Wij verkopen of verhuren uw persoonlijke gegevens nooit aan andere bedrijven voor marketingdoeleinden.
Divain Team is een internationaal bedrijf dat in vele landen actief is. De persoonlijke informatie die we over u verzamelen, wordt gebruikt door Divain Team en wordt waarschijnlijk meegedeeld aan andere bedrijven van Divain Team indien nodig.
De gegevens kunnen ook worden gedeeld met dienstverleners die zijn gekozen vanwege hun deskundigheid en betrouwbaarheid en die namens ons en op onze aanwijzing handelen (verwerking en uitvoering van bestellingen, beveiligde betaling, beheer van de klantenservice, technische ontwikkeling en onderhoudswerkzaamheden, prijsstelling en beoordelingen, analytics, spampreventie, beheer van affiliates en digitale campagnes, enz.) Wij machtigen deze dienstverleners om uw persoonsgegevens alleen te gebruiken voor zover dat nodig is om diensten namens ons uit te voeren of om te voldoen aan wettelijke vereisten en wij streven ernaar dat uw persoonsgegevens altijd worden beschermd.
Deze derden kunnen zich binnen of buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden, ook in landen die niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden als het land waar u woont. In een dergelijk geval zullen wij ervoor zorgen dat:

 • Uw ondubbelzinnige toestemming verkrijgen om uw persoonsgegevens met deze derden te delen.
 • Passende overeenkomsten inzake gegevensoverdracht sluiten overeenkomstig de door de Europese Commissie opgestelde standaardmodelclausules.
 • De door de bevoegde autoriteiten goedgekeurde bindende bedrijfsvoorschriften naleven.
 • Ervoor zorgen dat die derden voldoen aan het EU-VS-kader voor het privacyschild en de beginselen van het privacyschild betreffende het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens die van de Europese Unie naar de VS worden doorgegeven.
 • Ten slotte kunnen wij uw persoonsgegevens ook bekendmaken aan lokale autoriteiten indien de wet dit vereist of als onderdeel van een onderzoek en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 

6 - Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?


Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen, rekening houdend met de aard van de gegevens en de risico's van de verwerking ervan, om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen en met name om te voorkomen dat deze door onbevoegde derden worden gewijzigd, beschadigd of ingezien.
Die maatregelen kunnen praktische maatregelen omvatten, zoals beperking van de toegang tot gegevens tot dienstpersoneel dat daartoe uit hoofde van zijn functie gemachtigd is; contractuele garanties in geval van gebruikmaking van een externe aanbieder; privacy-effectbeoordelingen; regelmatige evaluaties van onze privacypraktijken en ons privacybeleid en/of fysieke en/of logische beveiligingsmaatregelen (beschermde toegang, authenticatieprocedure, back-ups, antivirussoftware, firewalls, enz.)


7 - Wat is ons beleid ten aanzien van minderjarigen?


Deze website www.divainparfums.nl is niet gericht op minderjarigen.
Wij verzamelen of verwerken niet bewust persoonsgegevens van minderjarigen. Indien wij vernemen dat persoonsgegevens van minderjarigen zijn verzameld zonder voorafgaande toestemming van de ouderlijke of wettelijke voogd, zullen wij passende maatregelen nemen om contact op te nemen met de betrokkene en, indien nodig, deze persoonsgegevens van onze servers en/of de servers van onze leveranciers te verwijderen.


8 - Wat is ons cookiebeleid?


Voor meer informatie over ons Cookiebeleid, klik hier.


9 - Hoe beheert u de inhoud die u deelt op sociale netwerken met de door ons voorgestelde hashtags?


U kunt ervoor kiezen onze hashtags te gebruiken om uw inhoud te taggen op sociale netwerken zoals Instagram, Facebook, Pinterest of Twitter.
Door dergelijke hashtags te gebruiken, erkent u en stemt u ermee in dat uw inhoud op onze website kan verschijnen en kan worden gebruikt om naar onze producten of diensten te verwijzen.
Wij herinneren u eraan dat de informatie die u openbaar maakt op sociale netwerken kan worden bekeken, gebruikt en opgeslagen door anderen over de hele wereld, in het bijzonder in landen die geen wetgeving hebben die een adequate bescherming van uw persoonlijke gegevens zoals gedefinieerd in het land waar u woont, garandeert.
Wij willen u er ook op wijzen dat, wanneer u inhoud indient met behulp van een van onze hashtags, uw gebruik van sociale netwerken uitsluitend wordt geregeld door de algemene voorwaarden van deze sociale netwerken. Wij raden u aan deze regelmatig te lezen en te raadplegen.
Als u wilt dat een bepaald stuk inhoud niet meer op onze website verschijnt, verwijder het dan van het sociale netwerk of stop met het gebruik van een van onze hashtags.


10 - Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?


Wij streven ernaar uw persoonsgegevens niet langer te bewaren dan nodig is om de in dit privacybeleid beschreven doeleinden te verwezenlijken of zoals anderszins vereist door de toepasselijke wetgeving.
Als algemene regel:

 

 • Gegevens over potentiële klanten/klanten worden bewaard, tenzij u bezwaar maakt of een verzoek tot annulering indient, gedurende drie jaar nadat ze zijn verzameld of na het laatste contact of de beëindiging van de zakelijke relatie. Na afloop van deze periode van drie jaar kunnen wij opnieuw contact met u opnemen om te vragen of u commerciële aanbiedingen wilt blijven ontvangen. Indien wij van u geen positieve en uitdrukkelijke reactie ontvangen, worden de u betreffende gegevens overeenkomstig de geldende bepalingen gewist of gearchiveerd.
 • Gegevens met betrekking tot identiteitsdocumenten kunnen één jaar worden bewaard voor het geval u uw rechten uitoefent.
 • De creditcardgegevens worden na de transactie gewist of voor bewijsdoeleinden gearchiveerd overeenkomstig de geldende bepalingen. Mits uw uitdrukkelijke toestemming kunnen bankgegevens worden bewaard tot de vervaldatum van de creditcard. Wij slaan uw visuele cryptogram nooit op.
 • Gegevens ten bewijze van een recht of een overeenkomst of die ter nakoming van een wettelijke verplichting worden bewaard, kunnen overeenkomstig de geldende bepalingen worden gearchiveerd.
 • Belgegevens of opnames van telefoongesprekken mogen maximaal zes maanden worden bewaard.


11 - Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe kunt u contact met ons opnemen?

Als u ons uw e-mailadres, telefoonnummer of postadres meedeelt, kunt u e-mails, oproepen of berichten ontvangen over onze producten, diensten of opkomende evenementen. U kunt zich te allen tijde uitschrijven van onze mailinglijsten door contact met ons op te nemen op onderstaand adres of door te klikken op de link "uitschrijven" in al onze e-mails. U kunt ook te allen tijde uw accountvoorkeuren wijzigen.

Overeenkomstig de toepasselijke regelgeving beschikt u over het recht van toegang, rectificatie, annulering en overdraagbaarheid van de u betreffende gegevens, alsmede het recht van verzet en beperking van de computerverwerking. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Om deze rechten uit te oefenen, moet u ons het desbetreffende verzoek sturen met een bewijs van uw identiteit:


Per e-mail naar de klantenservice: hallo@divainparfums.nl

Per post naar het volgende adres:

Divain Team SL.
Ctra. Astorga-Pi, 34
24710 Astorga, León
Spain

Wij zullen u zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek op de hoogte stellen van het gevolg dat wij aan uw verzoek geven. Wij behouden ons echter het recht voor om duidelijk ongegronde of buitensporige verzoeken te weigeren.
Evenzo heeft u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, het Spaanse Agentschap voor gegevensbescherming (C/ Jorge Juan, 6. 28001 - Madrid www.agpd.es), indien u van mening bent dat de verwerking niet in overeenstemming is met de geldende regelgeving.
Mocht u vragen hebben over dit privacy- en gegevensbeleid, dan kunt u contact opnemen met onze contactpersoon.